Žádost o povelenku k vjezdu na Kamenec.

Pouze pro členy spolku

 1. Nárok na povolenku k výjezdu nastává po minimálně roce členství v SLH
 2. Zaplaceny čl.příspěvky na aktuální rok a rok předešlý ( v roce 2019 - 500kč)
 3. Zaslání žádosti na e-mail SLH nebo Předsedu SLH (jméno, příjmení, SPZ auta a aktuální mobilní tel.číslo)
 4. Zaplať převodem na konto SLH (pro rok 2019 bylo 242 Kč  VS např.datum narození nebo RČ + správa pro příjemce - jméno,příjmení ,ppv 2020)
 5. Termín do konce března akt. roku

Číslo konta k zasílání , příspěvků a platby na povolenky nebo sponzorské dary.

č.k.: 220554478/0300

SLH - ZESPÓŁ LATAJĄCYCH GÓRALÓW         IČO: 27014771

GŁÓWNE PRAWIDŁA STARTÓW NA KAMENCI U MRAVENEČNÍKU

1) STARTUJ TYLKO W OZNACZONYM TERENIE

INFORMACJE O TERENIE STARTU: ORIENTACJA STARTU: 270°

 1. A) START nr.1 POD LEŚNĄ DROGĄ 04‘769“N     17st.08‘286“E

POZWOLONY KIERUNEK I SIŁA WIATRU: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

VYSOKOŚČ:                                         1197 m n.m.                                                                                                                              

 1. B) START nr.2 NAD LEŚNĄ DROGĄ 04‘699“N      17st.08‘394“E

VYSOKOŚČ:                                         1234 m n.m.

PRZEWYSZENIE START – PRZYSTANIE: cca 700m +-30m

UWAGA NA PRZYPADKOWĄ AKTYWACJĘ TERENU TRA 51 NA WSCH. GRANICY STARTU, W KTÓRYM MOŽNA LATAĆ PRZY DOTRZYMANIU WARUNKÓW OGRANICZENIA (TEREN JEST ZAZNACZONY NA MAPIE ICAO A SPODNIA GRANICA TERENU JEST 1500m AMSL NAD MORZEM). INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ ALBO AUP.RLP.CZ

PRZYSTANIE NA ŁĄKACH NA TERENIE WSI LOUČNÁ NAD DESNOU VYSOKOŚČ cca 500m n.m.

UWAGA: NA PRZYSTANIE LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA – LATAĆ W BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI   PRZI „N“ WIATRU W DOLINIE – CZĘSTE TURBULENCE

2) NIE WCHODŹ DO LASU I NIE NISZCZ GO

3) SWOJE I ZNALEZIONE ŚMIECI WZIĄĆ ZE SOBĄ

4) DOTRZYMUJ PRAWIDŁA PODŁÓG PRAWA nv. 289/1995 Sb.

 1. A) ZAKAZ PALENIA, ZAKŁADANIE OGNIA, ROBIENIE BIWAKU BEZ POZWOLENI
 2. B) ZAKAZ PALENIA I OTWARTEGO OGNIA NA LEŚNYCH DROGACH
 3. C) NIE WOLNO ZAKŁADAĆ OGIEN W ODLEGŁOŚCI 50m OD LASU
 4. D) ZAKAZ ROBIENIA CHAŁASU
 5. E) ZAKAZ ZBIERANIA DARÓW LASU SPOSOBEM KTÓRY NISZCZY LAS
 6. F) ZAKAZ ŚCINANIA DRZEW I KRZAKÓW ALBO JE NICZCZYĆ
 7. G) ZAKAZ WYRYWANIA I NISZCZENIA ROŚLIN ZE SZKOLKI
 8. H) WJAZD SAMOCHODÓW TYLKO NA POZWOLENIE LČR OD 10:00 DO 18:00 GODZ

  

   landinglanding

Povinnosti člena – výhody plynoucí z členství:

 • Sleduj web a e-mail, reaguj na výzvu k vyhlášení brigády – koresponduj - zúčastní se , nebo omluv z účasti
 • Zúčastňuj se pravidelných valných hromad SLH

Po splnění výše uvedených bodů se stáváš členem.

K dalším  povinnostem člena:

1) Zaplacené příspěvky na konto č.k.: 220554478/0300 , Variabilní Symbol ? (např.datum narození nebo RČ) zpráva pro příjemce  jméno,příjmení, clp2016 )

2) Účast na jedné ze třech brigád vyhlášených v roce

K další výhodám členství patří:

 • Možnost ovlivňování života  spolku – další startovačky (možnost projednávání pod SLH), investice, granty, sponzorství

SLH -  CLUB OF FLYING HIGHLANDERS             REGISTRATION No: 27014771

BASIC OPERATING RULES OF THE STARTING PLACES KAMENEC U MRAVENEČNÍKU

1) TAKE OFF ONLY AT MARKED PLACES

INFORMATIONS ABOUT  TAKE OFF PLACES: TAKE OFF DIRECTIONS: 270°

A) TAKE OFF No.1           UNDER THE FOREST ROAD          50st.04‘769“N      17st.08‘286“E

APPROVED DIRECTION AND STRENGTH OF WIND: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

ALTITUDE:                                1 197 m.n.m.(3 927 ft.a.s.)                                                                                                                           

B) TAKE OFF No.2            ABOVE THE FOREST ROAD          50st.04‘699“N       17st.08‘394“E

ALTITUDE:                                   1 234 m n.m. (4 047 ft.a.s.)

SUPERELEVATION TAKE OFF- LANDING: approx. 700m +-30m

ATTENTION FOR POSSIBLE SPACE ACTIVATION  TRA 51 ON BORDER EAST OF TAKE OFF PLACES, POSSIBLE  TO FLY WITH KEEPING RULES(SPACE IS DEMARKED IN ICAO MAP AND LOWED BORDER OF THE SPACE IS 1 500 AMSL   (4921 ft.a.s.)INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ  OR  AUP.RLP.CZ

LANDING AT GRASSLANDS NEAR VILLAGE LOUČNÁ NAD DESNOU ALTITUDE:  approx. 500 m n.m.

ATTENTION: NEAR LANDING PLACE IS HIGH VOLTAGE LINE – CROSSING ONLY WITH SAFETY DISTANCE, DURING “N” FLOW IN VALEY- FREQUENT TURBULENCE

2) DON´T ENTER THE FOREST AND DON´T DAMAGE IT

3) WASTE TAKE ALWAYS WITH YOU ( YOURS OR FOUNDED)

4) KEEP BASIC RULES FROM THE LOW No. 289/1995 Sb. (FOREST LOW)

A) SMOKING, OPEN FIRE MAKING AND CAMPING ARE FORBIDDEN

B)PROHIBITION ARE VALID ALSO FOR FOREST ROADS

C) MINIMUM DISTANCE FOR OPEN FIRE IS 50 m FROM FOREST BORDER

D) PROHIBITION OF THE DISTURBANCE OF THE SILENCE AND PEACE

E) PROHIBITION OF THE FOREST’S PRODUCTS HARVESTING WHICH COULD DAMAGE IT

F) PROHIBITION OF HARVESTING TREES AND BUSHES OR DAMAGES THEM

G) PROHIBITION OF THE HARVESTING OF THE FOREST SEEDS

H) CARS ENTERING IS ALLOWED WITH THE APPROVAL LČR IN THE TIME FROM 10:00 TO 18:00

  

   landinglanding

Page 1 of 2