Povolenky k výjezdu na startovačku mám již u sebe, tak se pro ně stavte, dopředu volejte ... někteří ještě ale penízky neposlali, tuším že 2 adepti, tak prosím o převod.

    Povolenky jsou tedy ve stejném režimu jako minulý rok, na SPZ 1 ks. V pondělí to vypadá že bude letovo, tak hurá ke mě pro povolenku, na kopec a letu zdar.

    KUBRT

    Page 1 of 2