Žádost o povelenku k vjezdu na Kamenec

Žádost o povelenku k vjezdu na Kamenec.

Pouze pro členy spolku

  1. Nárok na povolenku k výjezdu nastává po minimálně roce členství v SLH
  2. Zaplaceny čl.příspěvky na aktuální rok a rok předešlý ( v roce 2019 - 500kč)
  3. Zaslání žádosti na e-mail SLH nebo Předsedu SLH (jméno, příjmení, SPZ auta a aktuální mobilní tel.číslo)
  4. Zaplať převodem na konto SLH (pro rok 2019 bylo 242 Kč  VS např.datum narození nebo RČ + správa pro příjemce - jméno,příjmení ,ppv 2020)
  5. Termín do konce března akt. roku

Číslo konta k zasílání , příspěvků a platby na povolenky nebo sponzorské dary.

č.k.: 220554478/0300