Chcete být členem spolku

Print

Povinnosti člena – výhody plynoucí z členství:

Po splnění výše uvedených bodů se stáváš členem.

K dalším  povinnostem člena:

1) Zaplacené příspěvky na konto č.k.: 220554478/0300 , Variabilní Symbol ? (např.datum narození nebo RČ) zpráva pro příjemce  jméno,příjmení, clp2016 )

2) Účast na jedné ze třech brigád vyhlášených v roce

K další výhodám členství patří: