Chcete být členem spolku

  Povinnosti člena – výhody plynoucí z členství:

  • Sleduj web a e-mail, reaguj na výzvu k vyhlášení brigády – koresponduj - zúčastní se , nebo omluv z účasti
  • Zúčastňuj se pravidelných valných hromad SLH

  Po splnění výše uvedených bodů se stáváš členem.

  K dalším  povinnostem člena:

  1) Zaplacené příspěvky na konto č.k.: 220554478/0300 , Variabilní Symbol ? (např.datum narození nebo RČ) zpráva pro příjemce  jméno,příjmení, clp2016 )

  2) Účast na jedné ze třech brigád vyhlášených v roce

  K další výhodám členství patří:

  • Možnost ovlivňování života  spolku – další startovačky (možnost projednávání pod SLH), investice, granty, sponzorství