Provozní pravidla startoviště

  SLH - SPOLEK LÉTAJÍCÍCH HORALŮ         IČO: 270147

  ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PRAVIDLA STARTOVIŠŤ NA KAMENCI U MRAVENEČNÍKU

  1) STARTUJ JEN Z VYZNAČENÉHO PROSTORU

  INFORMACE O STARTOVACÍCH PLOCHÁCH: ORIENTACE STARTŮ: 270°

  1. A) START č.1 POD LESNÍ CESTOU 04‘769“N     17st.08‘286“E

  POVOLENÝ SMĚR A SÍLA VĚTRU: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

  VÝŠKA:                                                  1197 m n.m.

  1. B) START č.2 NAD LESNÍ CESTOU 04‘699“N      17st.08‘394“E

  VÝŠKA:                                                  1234 m n.m.                                

  PŘEVÝŠENÍ START - PŘISTÁNÍ: cca 700m +-30m

  POZOR NA PŘÍPADNOU AKTIVACI PROSTORU TRA 51 V HRANICI VÝCHODNĚ OD STARTU, VE KTERÉM JE MOŽNÉ LÉTAT PŘI DODRŽENÍ PODMÍNEK DANÝCH OMEZENÍM (PROSTOR JE VYMEZEN V MAPĚ ICAO A SPODNÍ HRANICE PROSTORU JE 1500 m AMSL – NAD MOŘEM). INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ NEBO AUP.RLP.CZ

  PŘISTÁNÍ NA PASTVINÁCH V KATASTRU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU VÝŠKA cca 500m n.m.

  POZOR: PŘI PŘIBLÍŽENÍ K PŘISTÁNÍ VEDENÍ VVN – PŘELÉTÁVAT JEN V BEZPEČNÉ VÝŠCE, PŘI „N“ PROUDĚNÍ V ÚDOLÍ – ČASTÉ TURBULENCE

  2) NEVSTUPUJ DO LESNÍHO POROSTU A NEPOŠKOZUJ HO

  3) ODPADKY SEBOU VŽDY ODNES, AŤ UŽ TVOJE NEBO NALEZENÉ

  4) DBEJ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL ZÁKONA č. 289/1995 Sb. (LESNÍ ZÁKON)

  1. A) ZÁKAZ KOUŘIT, ROZDĚLÁVAT NEBO UDRŽOVAT OHEŃ   A TÁBOŘIT
  2. B) ZÁKAZ KOUŘIT, ROZDĚLÁVAT OHNĚ PLATÍ I NA LESNÍCH CESTÁCH
  3. C) ROZDĚLÁVAT OHNĚ JE ZAKÁZÁNO TAKÉ DO VZD.50 m OD OKRAJE LESA
  4. D) ZÁKAZ RUŠIT TICHO A KLID
  5. E) ZÁKAZ SBÍRÁNÍ LESNÍCH PLODŮ ZPŮSOBEM, KTERÝ POŠKOZUJE LES
  6. F) ZÁKAZ TĚŽIT STROMY A KEŘE NEBO JE POŠKOZOVAT
  7. G) ZÁKAZ VYZVEDÁVÁNÍ SEMENÁČKŮ A SAZENIC LESNÍCH STROMŮ A KEŘŮ
  8. H) VJEZD VOZIDEL POVOLEN POUZE NA POVOLENÍ LČR OD 10:00 DO 18:00 HOD

   

   

    

     landinglanding