Spolek létajících horalů

Jako každý rok Vás upozorňuji, že je nutné urychleně vrátit povolenky k výjezdu na Kamenec LČR k jejich pravidelnému prodloužení.

Uzávěrka je 11.3.2016, po tomto termínu povolenka hříšníkovi který ji nedoručí (Prokop Tomáš, Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice), již nebude prodloužena, povolenku však musí vrátit ! (požadavek na lesní zprávě )

Do 2.3.2016 vydané povolenky nevrátili tito členové:

Bryx Libor
Dupal Jiří
Fichna Aleš
Klika Lukáš
Kocián Jiří
Lindovský Peter
Liška Roman
Matějíček Milan
Matějovský Jan
Prudil Radek
Reček Petr
Štábl Stanislav
Uhlíř Zdeněk

Zároveň upozorňuji, že dle odhlasování na pravidelné valné hromadě SLH 2016 je nutné uhradit členské příspěvky 500 Kč a poplatak k prodloužení povolenky 242 Kč. Poplatky poukažte bezhotovostním převodem na č.ú. 220554478/0300 s informací o plátci - jméno a příjmení člp+ppv2016 

T: 11.3.2016

 

Děkuji za ukázněnost a dodržení termínů

s pozdravem Tomáš PROKOP